ฉันมันก็แค่เป็ดลอยน้ำ

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กูรักมุงมากนะ แต่จะให้เลิกรักกุทำไม่ได้

ให้เลิกรักเลยคงไม่เอา เลิกคิดถึงเลยทำไม่ได้เท่าที่คุยกับหัวใจ บอกว่าทนไว้ก็จะทน อยากให้แกรู้ไว้